Jak se zbavíte často zbytečně vysokých nákladů?

Přivádí Vás sem zájem o:

 • stav životního prostředí?
 • finanční stránka spotřeby energií?
 • nová, moderní technická řešení?
 • vlastní nezávislost na systému ve kterém jsme nuceni žít?
 • bezpečnost Vás a Vašich blízkých?
Nebo jen chcete využít energii dostupnou za zdí vašeho domu?


Náhodné video - viděli jste?

Mnoho variant úspor - poznáte je?

komplexní řešení úspor


 

1

Lidský faktor

Máte představu, do jaké míry má na spotřebu energií v domácnosti, či firmě vliv lidské chování? A dozvíte se o tom někde?

Dozvíte se, jak chování lidí Emonitorem měřit, tedy alespoň ve spojitosti se spotřebou elektřiny, plynu, vody a vytápění a také jak jej ovlivnit.


Lidský faktor

2

Optimalizace nákladů

Často si lidé myslí, že nezbytnou podmínkou, jak dosáhnout úspor energií, jsou vysoké počáteční investice.

Už změnou vlastních návyků a vlastního chování lze u 80% lidí dosáhnout snížení spotřeby energií o desítky procent. Ukážu Vám jak.


Optimalizace

3

Vlastní výroba

Zajímáte se o vlastní výrobu elektřiny, či tepla?

 Chcete začít řešit výrobu vlastní energie místo té, kterou vám chce někdo za drahé peníze prodávat?

Pak tu pro vás mám pár důležitých informací o výrobě tepla i elektřiny.
 

 

Vlastní výroba

Pro známé, spotřeba elektřiny

Vliv člověka na spotřebu elektřiny, plynu, vody

Představte si, že všechna auta jsou bez tachometru. Přesto je po Vás požadováno dodržovat stanovenou rychlost. Je logické, že někdo pojede rychleji, někdo pomalu. Nikdo ale bez měření neví, kdo vlastně má pravdu a každý má za to, že jeho rychlost je ta správná. Jen jednou za rok Vám to někdo spočítá a dozvíte se, že zaplatíte tolik a tolik. Tím chci jen říct, že měření je nesmírně důležité jak pro bezpečnost, tak i hospodárnost.


Přestože mi v tomto většina lidí dává zapravdu, jen málokdo má možnost spotřebu elektřiny, plynu, vody nepřetržitě měřit.  Je to podle vás správné? I ve vaší domácnosti někdo "jede" ve spotřebě rychleji, jiný pomaleji. Ukážeme Vám, kdo má pravdu.

Představte si, že máte na očích místo změřené rychlosti, hodnotu aktuální spotřeby. Už to je psychologický podnět k tomu, abyste se chovali hospodárně. Když totiž víte, že běžně je spotřeba taková, ale u vás je v tomto okamžiku vyšší, bude vás přinejmenším zajímat, proč a možná dáte nohu z plynu.
 

 

 

 

Emonitor

Optimalizací nákladů lze bez velkých investic snížit spotřebu elektřiny, plynu i vody

Optimalizovat náklady nemusí nutně souviset s potřebou vysoké investice do nových zařízení. Stejně tak pořízení fotovoltaického, či termického systému nemusí po optimalizaci stát tolik, kolik někteří lidé utrácejí. Lidé klidně zaplatí desetitisíce navíc jen proto, že neprovedli ani měření spotřeby, ani optimalizaci nákladů.

 1. Změňte své spotřebitelské chování sledováním spotřeby
 2. Změňte dodavatele
 3. Změňte sazbu a tarif
 4. Změňte sazbu na vysoký a nízký tarif
 5. Změňte spotřebiče s vysokou spotřebou
 6. Jemná optimalizace odběrů, zabraňte zbytečné spotřebě
 7. Získávejte energii z místa spotřeby

Jak a s čím můžete vaši spotřebu energií optimalizovat?

 

Pro známé, Emonitor

Získávat elektřinu, či teplo z místa spotřeby je velmi hospodárné

Ve většině případů není nutné používat jen energii získanou kdoví jak a kdoví odkud (uhelné doly, ropná a plynová pole). Alespoň část této energie lze získávat přímo v místě spotřeby, bez nutných nákladů na její dopravu. Třeba fotovoltaickou elektrárnou. Náklady na takové zařízení nejsou ale malé. Navíc, současná legislativa například neumožňuje dodávat přebytek elektřiny z fotovoltaických panelů do sítě, musíte ji sami spotřebovat. Proto tomu musí předcházet měření a také optimalizace spotřeby. 

Mimo to je vhodné také zvážit samotné využití získané elektřiny. Získávání tepla totiž vychází levněji prostřednictvím termických, nově termodynamických systémů, než jak to umožňují fotovoltaické panely. Z jediného EnergyPanelu jsme naměřili v dubnu stejný výkon, jaký měla ve stejném čase elektrárna o výkonu 4,6kWp. EnergyPanel je ale podstatně levnější, než je cena takové elektrárny. Není žádný důvod, proč oba systémy nespojit, spíš naopak.

Termodynamické solární systémy jsou nyní nově zařazeny do kategorie solárně asistovaná tepelná čerpadla (SAHP) 

Co to je EnergyPanel a termodynamické jednotky? >

 

 

předěl.

Energie sama o sobě není drahá, drahou si ji dělají lidé

Pro známé